خریدار کاغذ باطله در شهمیرزاد

خریدار عمده کاغذ باطله در شهمیرزاد

خریدار دفتر و کتاب در شهمیرزاد

خریدار اسناد و اوراق در شهمیرزاد

خریدار پوشال در شهمیرزاد

خریدار فرم و برگه باطله در شهمیرزاد

خریدار ضایعات کاغذ در شهمیرزاد

آخرین قیمت کاغذ باطله در شهمیرزاد

قیمت کاغذ باطله در شهمیرزاد

خریدار کاغذ باطله کیلویی در شهمیرزاد

خریدار پوشال رنگی در شهمیرزاد

خریدار مجله باطله در شهمیرزاد

خریدار کتاب باطله در شهمیرزاد

خریدار روزنامه باطله در شهمیرزاد

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.