خریدار کاغذ باطله در شهرصدرا

خریدار عمده کاغذ باطله در شهرصدرا

خریدار دفتر و کتاب در شهرصدرا

خریدار اسناد و اوراق در شهرصدرا

خریدار پوشال در شهرصدرا

خریدار فرم و برگه باطله در شهرصدرا

خریدار ضایعات کاغذ در شهرصدرا

آخرین قیمت کاغذ باطله در شهرصدرا

قیمت کاغذ باطله در شهرصدرا

خریدار کاغذ باطله کیلویی در شهرصدرا

خریدار پوشال رنگی در شهرصدرا

خریدار مجله باطله در شهرصدرا

خریدار کتاب باطله در شهرصدرا

خریدار روزنامه باطله در شهرصدرا

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.