خریدار کاغذ باطله در شهریار

خریدار عمده کاغذ باطله در شهریار

خریدار دفتر و کتاب در شهریار

خریدار اسناد و اوراق در شهریار

خریدار پوشال در شهریار

خریدار فرم و برگه باطله در شهریار

خریدار ضایعات کاغذ در شهریار

آخرین قیمت کاغذ باطله در شهریار

قیمت کاغذ باطله در شهریار

خریدار کاغذ باطله کیلویی در شهریار

خریدار پوشال رنگی در شهریار

خریدار مجله باطله در شهریار

خریدار کتاب باطله در شهریار

خریدار روزنامه باطله در شهریار

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.