خریدار کاغذ باطله در شلمزار

خریدار عمده کاغذ باطله در شلمزار

خریدار دفتر و کتاب در شلمزار

خریدار اسناد و اوراق در شلمزار

خریدار پوشال در شلمزار

خریدار فرم و برگه باطله در شلمزار

خریدار ضایعات کاغذ در شلمزار

آخرین قیمت کاغذ باطله در شلمزار

قیمت کاغذ باطله در شلمزار

خریدار کاغذ باطله کیلویی در شلمزار

خریدار پوشال رنگی در شلمزار

خریدار مجله باطله در شلمزار

خریدار کتاب باطله در شلمزار

خریدار روزنامه باطله در شلمزار

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.