خریدار کاغذ باطله در شیرگاه

خریدار عمده کاغذ باطله در شیرگاه

خریدار دفتر و کتاب در شیرگاه

خریدار اسناد و اوراق در شیرگاه

خریدار پوشال در شیرگاه

خریدار فرم و برگه باطله در شیرگاه

خریدار ضایعات کاغذ در شیرگاه

آخرین قیمت کاغذ باطله در شیرگاه

قیمت کاغذ باطله در شیرگاه

خریدار کاغذ باطله کیلویی در شیرگاه

خریدار پوشال رنگی در شیرگاه

خریدار مجله باطله در شیرگاه

خریدار کتاب باطله در شیرگاه

خریدار روزنامه باطله در شیرگاه

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.