خریدار کاغذ باطله در شیرین‌ سو

خریدار عمده کاغذ باطله در شیرین‌ سو

خریدار دفتر و کتاب در شیرین‌ سو

خریدار اسناد و اوراق در شیرین‌ سو

خریدار پوشال در شیرین‌ سو

خریدار فرم و برگه باطله در شیرین‌ سو

خریدار ضایعات کاغذ در شیرین‌ سو

آخرین قیمت کاغذ باطله در شیرین‌ سو

قیمت کاغذ باطله در شیرین‌ سو

خریدار کاغذ باطله کیلویی در شیرین‌ سو

خریدار پوشال رنگی در شیرین‌ سو

خریدار مجله باطله در شیرین‌ سو

خریدار کتاب باطله در شیرین‌ سو

خریدار روزنامه باطله در شیرین‌ سو

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.