خریدار کاغذ باطله در شیرود

خریدار عمده کاغذ باطله در شیرود

خریدار دفتر و کتاب در شیرود

خریدار اسناد و اوراق در شیرود

خریدار پوشال در شیرود

خریدار فرم و برگه باطله در شیرود

خریدار ضایعات کاغذ در شیرود

آخرین قیمت کاغذ باطله در شیرود

قیمت کاغذ باطله در شیرود

خریدار کاغذ باطله کیلویی در شیرود

خریدار پوشال رنگی در شیرود

خریدار مجله باطله در شیرود

خریدار کتاب باطله در شیرود

خریدار روزنامه باطله در شیرود

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.