خریدار کاغذ باطله در شوش

خریدار عمده کاغذ باطله در شوش

خریدار دفتر و کتاب در شوش

خریدار اسناد و اوراق در شوش

خریدار پوشال در شوش

خریدار فرم و برگه باطله در شوش

خریدار ضایعات کاغذ در شوش

آخرین قیمت کاغذ باطله در شوش

قیمت کاغذ باطله در شوش

خریدار کاغذ باطله کیلویی در شوش

خریدار پوشال رنگی در شوش

خریدار مجله باطله در شوش

خریدار کتاب باطله در شوش

خریدار روزنامه باطله در شوش

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.