خریدار کاغذ باطله در صغاد

خریدار عمده کاغذ باطله در صغاد

خریدار دفتر و کتاب در صغاد

خریدار اسناد و اوراق در صغاد

خریدار پوشال در صغاد

خریدار فرم و برگه باطله در صغاد

خریدار ضایعات کاغذ در صغاد

آخرین قیمت کاغذ باطله در صغاد

قیمت کاغذ باطله در صغاد

خریدار کاغذ باطله کیلویی در صغاد

خریدار پوشال رنگی در صغاد

خریدار مجله باطله در صغاد

خریدار کتاب باطله در صغاد

خریدار روزنامه باطله در صغاد

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.