خریدار کاغذ باطله در صومعه ‌سرا

خریدار عمده کاغذ باطله در صومعه ‌سرا

خریدار دفتر و کتاب در صومعه ‌سرا

خریدار اسناد و اوراق در صومعه ‌سرا

خریدار پوشال در صومعه ‌سرا

خریدار فرم و برگه باطله در صومعه ‌سرا

خریدار ضایعات کاغذ در صومعه ‌سرا

آخرین قیمت کاغذ باطله در صومعه ‌سرا

قیمت کاغذ باطله در صومعه ‌سرا

خریدار کاغذ باطله کیلویی در صومعه ‌سرا

خریدار پوشال رنگی در صومعه ‌سرا

خریدار مجله باطله در صومعه ‌سرا

خریدار کتاب باطله در صومعه ‌سرا

خریدار روزنامه باطله در صومعه ‌سرا

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.