خریدار کاغذ باطله در تفرش

خریدار عمده کاغذ باطله در تفرش

خریدار دفتر و کتاب در تفرش

خریدار اسناد و اوراق در تفرش

خریدار پوشال در تفرش

خریدار فرم و برگه باطله در تفرش

خریدار ضایعات کاغذ در تفرش

آخرین قیمت کاغذ باطله در تفرش

قیمت کاغذ باطله در تفرش

خریدار کاغذ باطله کیلویی در تفرش

خریدار پوشال رنگی در تفرش

خریدار مجله باطله در تفرش

خریدار کتاب باطله در تفرش

خریدار روزنامه باطله در تفرش

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.