خریدار کاغذ باطله در تربت جام

خریدار عمده کاغذ باطله در تربت جام

خریدار دفتر و کتاب در تربت جام

خریدار اسناد و اوراق در تربت جام

خریدار پوشال در تربت جام

خریدار فرم و برگه باطله در تربت جام

خریدار ضایعات کاغذ در تربت جام

آخرین قیمت کاغذ باطله در تربت جام

قیمت کاغذ باطله در تربت جام

خریدار کاغذ باطله کیلویی در تربت جام

خریدار پوشال رنگی در تربت جام

خریدار مجله باطله در تربت جام

خریدار کتاب باطله در تربت جام

خریدار روزنامه باطله در تربت جام

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.