خریدار کاغذ باطله در ترکمانچای

خریدار عمده کاغذ باطله در ترکمانچای

خریدار دفتر و کتاب در ترکمانچای

خریدار اسناد و اوراق در ترکمانچای

خریدار پوشال در ترکمانچای

خریدار فرم و برگه باطله در ترکمانچای

خریدار ضایعات کاغذ در ترکمانچای

آخرین قیمت کاغذ باطله در ترکمانچای

قیمت کاغذ باطله در ترکمانچای

خریدار کاغذ باطله کیلویی در ترکمانچای

خریدار پوشال رنگی در ترکمانچای

خریدار مجله باطله در ترکمانچای

خریدار کتاب باطله در ترکمانچای

خریدار روزنامه باطله در ترکمانچای

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.