خریدار کاغذ باطله در یاسوج

خریدار عمده کاغذ باطله در یاسوج

خریدار دفتر و کتاب در یاسوج

خریدار اسناد و اوراق در یاسوج

خریدار پوشال در یاسوج

خریدار فرم و برگه باطله در یاسوج

خریدار ضایعات کاغذ در یاسوج

آخرین قیمت کاغذ باطله در یاسوج

قیمت کاغذ باطله در یاسوج

خریدار کاغذ باطله کیلویی در یاسوج

خریدار پوشال رنگی در یاسوج

خریدار مجله باطله در یاسوج

خریدار کتاب باطله در یاسوج

خریدار روزنامه باطله در یاسوج

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.