خریدار کاغذ باطله در یزدان ‌شهر

خریدار عمده کاغذ باطله در یزدان ‌شهر

خریدار دفتر و کتاب در یزدان ‌شهر

خریدار اسناد و اوراق در یزدان ‌شهر

خریدار پوشال در یزدان ‌شهر

خریدار فرم و برگه باطله در یزدان ‌شهر

خریدار ضایعات کاغذ در یزدان ‌شهر

آخرین قیمت کاغذ باطله در یزدان ‌شهر

قیمت کاغذ باطله در یزدان ‌شهر

خریدار کاغذ باطله کیلویی در یزدان ‌شهر

خریدار پوشال رنگی در یزدان ‌شهر

خریدار مجله باطله در یزدان ‌شهر

خریدار کتاب باطله در یزدان ‌شهر

خریدار روزنامه باطله در یزدان ‌شهر

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.