خریدار کاغذ باطله در زاغه

خریدار عمده کاغذ باطله در زاغه

خریدار دفتر و کتاب در زاغه

خریدار اسناد و اوراق در زاغه

خریدار پوشال در زاغه

خریدار فرم و برگه باطله در زاغه

خریدار ضایعات کاغذ در زاغه

آخرین قیمت کاغذ باطله در زاغه

قیمت کاغذ باطله در زاغه

خریدار کاغذ باطله کیلویی در زاغه

خریدار پوشال رنگی در زاغه

خریدار مجله باطله در زاغه

خریدار کتاب باطله در زاغه

خریدار روزنامه باطله در زاغه

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.