خریدار کاغذ باطله در زاینده ‌رود

خریدار عمده کاغذ باطله در زاینده ‌رود

خریدار دفتر و کتاب در زاینده ‌رود

خریدار اسناد و اوراق در زاینده ‌رود

خریدار پوشال در زاینده ‌رود

خریدار فرم و برگه باطله در زاینده ‌رود

خریدار ضایعات کاغذ در زاینده ‌رود

آخرین قیمت کاغذ باطله در زاینده ‌رود

قیمت کاغذ باطله در زاینده ‌رود

خریدار کاغذ باطله کیلویی در زاینده ‌رود

خریدار پوشال رنگی در زاینده ‌رود

خریدار مجله باطله در زاینده ‌رود

خریدار کتاب باطله در زاینده ‌رود

خریدار روزنامه باطله در زاینده ‌رود

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.