خریدار کاغذ باطله در ضیاء آباد

خریدار عمده کاغذ باطله در ضیاء آباد

خریدار دفتر و کتاب در ضیاء آباد

خریدار اسناد و اوراق در ضیاء آباد

خریدار پوشال در ضیاء آباد

خریدار فرم و برگه باطله در ضیاء آباد

خریدار ضایعات کاغذ در ضیاء آباد

آخرین قیمت کاغذ باطله در ضیاء آباد

قیمت کاغذ باطله در ضیاء آباد

خریدار کاغذ باطله کیلویی در ضیاء آباد

خریدار پوشال رنگی در ضیاء آباد

خریدار مجله باطله در ضیاء آباد

خریدار کتاب باطله در ضیاء آباد

خریدار روزنامه باطله در ضیاء آباد

آیا قیمت شما منصفانه است ؟

بله، ما کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله شما را به قیمت روز خریداری میکنیم.

آقا حمل و نقل شما رایگان است ؟

بله، شما با یک تماس می توانید به راحتی تمام کاغذ، پوشال، دفتر و کوتاب و اسناد و اوراق باطله خود را به فروش برسانید.